Boomgaard

Het hebben van een boomgaard is belangrijk voor ons. We zijn al in 2003 begonnen met het ontginnen van het struweel en het poten van de eerste fruitbomen. Inmiddels is de boomgaard uitgegroeid tot een gebied van ruim 4000m2 groot waar ook de groentetuin en kippenhok onderdeel van zijn. Het is ook aardig om naar de geschiedenis te kijken zoals: “Pomologie of kennisse der Vrugten en bezonder van de Appels en Peeren” (1758) van Johann Hermann Knoop, tuinman van Hare Doorlugtigste Hoogheid Mevrouw Marie Louisa, Princess Douaniere van Oranje en Nassouwe, enz, enz. en ook “Den Verstandigen Hovenier over de twaelf maanden van ‘t Jaer, Zijnde het II Deel van het vermakelyk Lantleven” (1668) van P. Nylant, der Medicijnen Docter. Inmiddels hebben we een aantal soorten vruchtbomen weten te verzamelen die in “Pomolgie” worden genoemd. Ook hebben we soorten verzameld door deze zelf te enten.

De opbrengst is tot nu voor grotendeels eigen gebruik. Het is de bedoeling dat we vanaf nu (2018) meer gaan verwerken zoals sap maken, conserveren voor de winter (inmaken, drogen) en van de walnoten olie persen.

Onze website over ons leven in les Martys